fbpx

Channel Manager

Automatsko ažuriranje raspoloživosti, cijena i restrikcija prema svim spojenim kanalima prodaje, te generiranje novonastalih rezervacija sa istih u centralni Booker Tools kalendar.

100% fleksibilnosti pri ažuriranju i slanju cijena prema svakom pojedinom kanalu s obzirom na način formiranja cijena i obračuna provizije kanala

Novonastala rezervacija zatvara raspoloživost jedinice u Booker Tools centralnom kalendaru, te prodaju na svim spojenim kanalima prodaje što isključuje mogućnost preklapanja rezervacija.